Algemene voorwaarden

 

Dit is een vertaalde versie van de "Algemene voorwaarden". Voor de wettelijk bindende versie verwijzen wij u naar de originele Duitse versie.

1.Toepassingsgebied

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Onze webwinkel is uitsluitend gericht op consumenten.
  Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

  2.Contractant, sluiting van de overeenkomst

   De koopovereenkomst wordt gesloten met smileunion GmbH, HRB 31585. smileunion GmbH wordt hierna ook wel "smileunion" genoemd.
   Door de producten in de webwinkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt, door gebruik te maken van de daarvoor bestemde correctietools die tijdens het bestelproces worden uitgelegd. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje aanneemt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

   3.Contracttaal, opslag van de contracttekst

   De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.
   Wij bewaren de tekst van het contract en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

   4.Definities van de producten

   De behandeling met smileunion tandheelkundige bakken is een puur cosmetische anterieure tandcorrectie en niet een medische dienst.
   Impressiedoos/impressieset: De termen "afdrukdoos" of "afdrukset" verwijzen naar een verzenddoos met instructies, tandheelkundige afdrukmaterialen (nummer 12), afdrukschalen in verschillende maten (nummer 4), handschoenen (nummer 2) en een wangoprolmechanisme (nummer 1). De inhoud van de doos wordt gebruikt om een situatieafdruk van de boven- of onderkaak te maken.
   Individueel behandelplan: Het begrip "individueel behandelplan" verwijst naar de planning van de individuele behandeling van de cliënt voor de correctie van het misvormde gebit met aligners, die door smileunion GmbH en haar artsen wordt voorbereid.
   Klant / Gebruiker: De termen "Klant" of "Gebruiker" verwijzen naar alle natuurlijke personen die zich op de website www. smileunion.de registreren.
   Diensten/producten: De termen "Diensten" of "Producten" worden gebruikt om te verwijzen naar de goederen of diensten die vermeld staan op de website www.smileunion.nl.
   "Partner doctor" = smileunion GmbH werkt samen met tandartsen en tandtechnici. Deze hebben een contractuele relatie met smileunion en worden partnerartsen  genoemd. Een arbeidsrelatie met smileunion GmbH is mogelijk, maar niet verplicht. Zij zijn vrij in hun professionele beslissingen en staan niet onder toezicht van smileunion GmbH. Daarom is het toepasselijke recht om instructies te geven niet van toepassing.
   Mate van je misvorming: De term "graad van uw misvorming" verwijst naar de ernst van de misvorming zoals bepaald door smileunion GmbH en/of een partner-arts.
   Mate van je malocclusie: Licht: De term "Mate van je malocclusie. Light" verwijst naar een behandelingsoptie die de uitlijners omvat die nodig zijn voor het eerste individuele behandelplan.
   Mate van je malocclusie: Medium: De term "Mate van je malocclusie. Medium" verwijst naar een behandelingsoptie die de uitlijners omvat die nodig zijn voor het eerste
   individuele behandelplan.
   Mate van je malocclusie: Complex: De term "Mate van je malocclusie. Complex" verwijst naar een behandelingsoptie die de uitlijners omvat die nodig zijn voor het eerste individuele behandelplan.
   Tandheelkundige spalken: De term "aligners" verwijst naar de aligners die door smileunion GmbH of een door smileunion gecontracteerde derde partij individueel voor de individuele "klant" zijn gemaakt in overeenstemming met het behandelplan.
   Retainer: De term "retainer" verwijst naar de stabilisatiespalk die door smileunion GmbH of een door smileunion gecontracteerde derde partij individueel voor de individuele "klant" is gemaakt in overeenstemming met het behandelplan.
   Opmerking: Voor een esthetische anterieure tandcorrectie met individuele aligners door smileunion GmbH is een voorafgaande beoordeling en bevestiging door een partner-arts verplicht. Om er zeker van te zijn dat de cliënt/gebruiker geschikt is voor de corrigerende behandeling met tandheelkundige spalken (verplicht). Voorwaarde voor een nauwkeurige diagnostische beoordeling is dat hij de beschikking heeft over geschikte afdrukken en/of de 3D-bestanden. Door het terugsturen van de afdrukdoos verklaart de klant dat  smileunion GmbH de afdrukken en foto's aan de partner-arts mag doorgeven ten behoeve van de diagnostische beoordeling.

   5.Geschiktheid

   Het volgende gaat over de geschiktheid van de "cliënt" malocclusie voor behandeling met smileunion "producten".

   • De Cliënt neemt een zelfimpressie van zijn gebit met behulp van het "afdrukpakket" die door smileunion wordt geleverd. De Cliënt is verplicht de instructies te volgen voor het maken van een afdruk van zijn gebit en voor het maken van een foto (met behulp van de wangenhouder). De Klant moet de gemaakte afdrukken zelf per post naar smileunion sturen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van smileunion, mits de bijgevoegde retourbon wordt gebruikt. De gemaakte foto's (fotostatus) van de klant worden per e-mail verstuurd naar labor@smileunion.de.
   • Indien, na onderzoek door smileunion, de door de Cliënt gemaakte indruk ongeschikt is voor een behandelingsbeoordeling, zal smileunion de Cliënt hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Indien dit het geval is, wordt een nieuwe afdrukdoos gratis naar de klant gestuurd. Na ontvangst van de impressies worden deze opnieuw gecontroleerd.

   • Indien de door de klant ingediende tandafdrukken na onderzoek correct zijn gemaakt en geschikt zijn voor de producten van smileunion, wordt binnen 14 dagen na ontvangst of onderzoek van de documenten (afdrukken, foto's en geschiktheidsvragen) per e-mail een behandelplan als pdf-bestand en/of een simulatie naar de klant gestuurd.

   • Het behandelplan is slechts een mogelijke prognose van het behandelresultaat. Het behandelingsresultaat kan niet worden gegarandeerd. Naast de juiste voorbereiding van het behandelplan door middel van smileunion, zijn een strikte naleving van het plan door de cliënt en factoren die niet beïnvloed kunnen worden, zoals de respectievelijke anatomie, doorslaggevend. De cliënt beïnvloedt het behandelingsresultaat doorslaggevend door het regelmatig dragen van de tandheelkundige trays.

   • Indien het onderzoek van een mogelijke behandeling met smileunion producten negatief is, d.w.z. de producten zijn niet geschikt voor de behandeling van de malocclusies om medische redenen, zal de Klant per e-mail worden gecontacteerd. In dit geval draagt de gebruiker zelf de kosten van de afdrukdoos, d.w.z. de prijs die op de website www.smileunion.de staat vermeld.

   6.Leveringsvoorwaarden

   Naast de vermelde productprijzen kunnen ook nog verzendkosten zijn. Voor meer informatie over de verzendkosten verwijzen wij u naar de aanbiedingen.
   Wij leveren alleen per postorder. Helaas is het zelf afhalen van de goederen niet mogelijk.

   7.Betaling

   In onze winkel kunt u in principe gebruik maken van de volgende betaalmethoden:
   Creditcard
   Door het indienen van de bestelling geeft u uw creditcardgegevens op. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart belast.
   PayPal Express
   Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren.
   Onmiddellijk door klarna
   Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die geactiveerd is voor online bankieren, moet u zich identificeren en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.
   Apple Pay
   Om het factuurbedrag via Apple Pay te betalen, moet u de "Safari"-browser gebruiken, geregistreerd zijn bij de serviceprovider Apple, de Apple Pay-functie hebben geactiveerd, uzelf legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies.
   Aankoop op rekening via Klarna
   In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij de aankoop op factuur als betaaloptie aan. Houd er rekening mee dat de Klarna-factuur alleen beschikbaar is voor consumenten en dat de betaling in elk geval aan Klarna moet worden gedaan. Bij aankoop op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier.
   Aankoop van een voorschot
   In samenwerking met de online dienstverlener Creditclick bieden wij u de mogelijkheid om in termijnen te kopen. Voorwaarde is een succesvolle adres- en kredietcontrole. De voorwaarden en het privacybeleid van Creditclick zijn van toepassing op de betalingsverwerking - naast onze AV. Meer informatie en de volledige AV van Creditclick voor de aankoop in termijnen vindt u hier: https://www.creditclick.com/nl/

   8.Verplichtingen van de klant

   Indien de klant een afdrukdoos van smileunion koopt, verbindt de klant zich ertoe de afdruk en de foto's uit te voeren volgens de bijgevoegde instructies. Het niet opvolgen van het behandelplan en de instructies die van toepassing zijn op de tandheelkundige spalkbehandeling door de cliënt kan ongewenste effecten hebben op het behandelresultaat. De klant dient onmiddellijk een tandarts of orthodontist te raadplegen in acute medische noodgevallen (zelf toegebracht of veroorzaakt door anderen).
   De klant/gebruiker verplicht zich om met regelmatige tussenpozen, meestal om de vier weken, na ontvangst van de aligners of vanaf het begin van de behandeling, foto's van zijn/haar gebit te maken en deze naar smileunion GmbH te sturen.

   9.Garantie en waarborgen

   Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
   Voor gebruikte goederen geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na het verstrijken van een jaar na levering van de goederen, zijn de aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen ontstaan, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden geclaimd.
   De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijnen zijn niet van toepassing op vorderingen die gebaseerd zijn op schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

   • in geval van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid,

   • in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim en frauduleuze opzet,

   • in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en de naleving waarvan de contractpartner zich regelmatig kan beroepen (kardinale verplichtingen)

   • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen of voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt opengesteld.

   • Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing zijn en de exacte voorwaarden ervan zijn te vinden bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

   Klantenservice: U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en claims via e-mail op info@smileunion.de.

   10.Aansprakelijkheid

   Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk.

   • in geval van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid,
   • in geval van opzettelijke of grove nalatigheid,
   • in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of
   • voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt opengesteld.

   In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en de naleving waarvan de contractpartner door lichte nalatigheid van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te verwachten schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

   De cliënt is zich ervan bewust dat het voor hem/haar opgestelde "behandelplan" slechts een niet-bindende prognose van het behandelresultaat is, die niet kan worden gegarandeerd. Het succes van de behandeling van de malocclusie hangt niet alleen af van de naleving van het door smileunion opgestelde behandelplan (zie Suitability), maar ook van factoren die niet kunnen worden beïnvloed. Smileunion is daarom uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor het medische en cosmetische succes en/of voordeel van de behandeling met de aligners. Eventuele aansprakelijkheid van smileunion volgens de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast. De verjaringstermijn voor schadeclaims van de klant is een jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn.

   11.Geschillenbeslechting

    De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
     
    GTC in onderdelen gemaakt met Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

    German version

    1. Geltungsbereich

    Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB. Unser Online-Shop richtet sich ausschließlich an Verbraucher. 

    Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

    1. Vertragspartner, Vertragsschluss

    Der Kaufvertrag kommt zustande mit smileunion GmbH, HRB 116417 (Steuernummer 043 243 50131, USt. ID DE328594015). Diese wird im Folgenden auch kurz „smileunion“ genannt.

    Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

    1. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

    Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

    Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Den Vertragstext können Sie in unserem Kunden-Login einsehen.

    1. Definitionen der Produkte

    Bei der Behandlung mit smileunion Zahnschienen handelt es sich um eine rein kosmetische Frontzahnkorrektur und nicht um eine medizinische Leistung

    Abdruck-Box/Abdruck-Set: Mit den Begriffen „Abdruck-Box“ oder „Abdruck-Set“ ist eine Versandbox mit dem Inhalt einer Anleitung, Zahnabdruckmassen (Anzahl 12), Abdrucklöffeln in verschiedenen Größen (Anzahl 4), Handschuhe (Anzahl 2) und einem Wangenhalter (Anzahl 1) gemeint. Die Inhalte der Box dienen zur Erstellung einer Situationsabformung des Ober- bzw. Unterkiefers.

    Individueller Behandlungsplan: Mit dem Begriff „individueller Behandlungsplan“ ist die von smileunion GmbH und deren Ärzten erstellte Planung der individuellen Behandlung des Kunden zur Korrektur der Zahnfehlstellung mit Zahnschienen (engl. Aligner) gemeint.

    Kunden/Nutzer: Mit den Begriffen „Kunde“ oder „Nutzer“ sind alle natürlichen Personen, die sich auf der Webseite www. smileunion.de registrieren, gemeint.

    Leistungen/Produkte: Mit den Begriffen „Leistungen“ oder „Produkte“ sind alle auf der Webseite www.smileunion.de aufgelisteten zu erwerbenden Waren oder Dienstleitungen gemeint.

    „Partnerarzt“: Die smileunion GmbH arbeitet mit Zahnärzten und Zahntechnikern zusammen. Diese stehen in einer vertraglichen Beziehung zu smileunion und werden Partnerärzte genannt. Ein Anstellungsverhältnis zu smileunion GmbH ist möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich. Sie sind in ihren fachlichen Entscheidungen frei und unterstehen nicht der Aufsicht durch die smileunion GmbH. Daher entfällt das geltende Weisungsrecht.

    Grad deiner Fehlstellung: Mit dem Begriff „Grad deiner Fehlstellung“ ist der Schweregrad der Fehlstellung gemeint, der durch die smileunion GmbH und/oder einen Partnerarzt bestimmt wurde.

    Grad deiner Fehlstellung: Leicht: Mit dem Begriff des Produktes „Grad deiner Fehlstellung: Leicht“ ist eine Behandlungsvariante gemeint, bei der die Zahnschienen (engl. Aligner) enthalten sind, die für den ersten individuellen Behandlungsplan benötigt werden.

    Grad deiner Fehlstellung: Mittel: Mit dem Begriff des Produktes „Grad deiner Fehlstellung: Mittel“ ist eine Behandlungsvariante gemeint, bei der die Zahnschienen (engl. Aligner) enthalten sind, die für den ersten individuellen Behandlungsplan benötigt werden.

    Grad deiner Fehlstellung: Komplex: Mit dem Begriff des Produktes „Grad deiner Fehlstellung: Komplex“ ist eine Behandlungsvariante gemeint, bei der die Zahnschienen (engl. Aligner) enthalten sind, die für den ersten individuellen Behandlungsplan benötigt werden.

    Zahnschienen: Mit dem Begriff der „Zahnschienen“ (engl. Aligner) sind die von der smileunion GmbH oder einem von smileunion beauftragten Dritten gemäß dem Behandlungsplan individuell für den einzelnen „Kunden“ angefertigten Zahnschienen (engl. Aligner) gemeint.

    Retainer:  Mit dem Begriff der „Retainer“ sind die von der smileunion GmbH oder einem von smileunion beauftragten Dritten gemäß dem Behandlungsplan individuell für den einzelnen „Kunden“ angefertigten Stabilisationsschienen gemeint.

    Wichtiger Hinweis: Die ästhetische Frontzahnkorrektur mit individuellen Zahnschienen (engl. Aligner) von smileunion GmbH setzt pflichtgemäß die vorherige Beurteilung und Bestätigung durch einen Partnerarzt voraus, um sicherzustellen, dass der Kunde/Nutzer für die korrigierende Behandlung mit Zahnschienen geeignet ist. Voraussetzung für eine genaue diagnostische Beurteilung ist, dass ihm geeignete Abdrücke und/oder die 3D-Dateien vorliegen. Mit dem Rückversand der Abdruck-Box erklärt der Kunde, dass smileunion GmbH die Abdrücke und Fotos an den Partnerarzt zum Zwecke der diagnostischen Auswertung übermitteln darf. 

    1. Eignung

    Im Folgenden geht es um die Eignung der Zahnfehlstellung des „Kunden“ für eine Behandlung mit „Produkten“ von smileunion.

    • Der Kunde erhebt seinen Gebissstatus in Form einer Selbstabformung mit der von smileunion gestellten „Abdruck-Box“. Der Kunde muss zwingend die Anleitung sowohl zur Durchführung der Abformung seiner Zähne als auch zur Anfertigung seines Fotostatus (unter Zuhilfenahme des Wangenhalters) befolgen. Der Kunde muss die erstellten Abdrücke selbst postalisch an smileunion versenden. Die Kosten hierfür werden von smileunion getragen, sofern der beiliegende Rücksendeschein genutzt wird. Die angefertigten Fotos (Fotostatus) des Kunden werden per E-Mail an labor@smileunion.de versendet.

    • Ist nach Prüfung von smileunion der vom Kunden angefertigte Abdruck untauglich für eine Behandlungseinschätzung, wird er von smileunion per E-Mail informiert. Trifft dieser Fall zu, wird dem Kunden kostenfrei eine neue Abdruck-Box. Nach Erhalt der Abdrücke erfolgt eine erneute Prüfung.

    • Sind die vom Kunden eingereichten Zahnabdrücke korrekt durchgeführt und ist der Kunde für die Leistungen von smileunion nach Prüfung geeignet, wird dem Kunden innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt bzw. Prüfung der Unterlagen (Abdrücke, Fotos und Eignungsfragen) ein Behandlungsplan als pdf-Datei und/oder eine Simulation per E-Mail übermittelt.

    • Bei dem Behandlungsplan handelt es sich lediglich um eine mögliche Prognose des Behandlungsergebnisses. Das Behandlungsergebnis kann nicht garantiert werden. Neben der korrekten Erstellung des Behandlungsplans durch smileunion sind neben der strikten Befolgung des Plans durch den Kunden auch nicht beeinflussbare Faktoren wie die jeweilige Anatomie ausschlaggebend. Der Kunde beeinflusst durch die regelmäßige Tragedauer der Zahnschienen das Behandlungsergebnis entscheidend.

    • Fällt die Prüfung einer möglichen Behandlung mit Produkten von smileunion negativ aus, d. h. die Produkte sind aus medizinischen Gründen nicht zur Behandlung der Zahnfehlstellungen geeignet, wird der Kunde per E-Mail kontaktiert. smileunion trägt in diesem Fall die Kosten der Abdruck-Box.
    1. Lieferbedingungen

    Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten anfallen. Nähere Bestimmungen zu ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

    Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich.

    1. Bezahlung

    In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

    Kreditkarte
    Mit Abgabe der Bestellung geben Sie Ihre Kreditkartendaten an. Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber wird die Zahlungstransaktion automatisch durchgeführt und Ihre Karte belastet.

    PayPal Express
    Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.

    Sofort by klarna
    Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Sofort bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet.

    Apple Pay
    Um den Rechnungsbetrag über Apple Pay bezahlen zu können, müssen Sie den Browser „Safari“ nutzen, bei dem Diensteanbieter Apple registriert sein, die Funktion Apple Pay aktiviert haben, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

    Kauf auf Rechnung über Klarna
    In Zusammenarbeit mit Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Schweden, bieten wir Ihnen den Rechnungskauf als Zahlungsoption an. Bitte beachten Sie, dass Klarna Rechnung nur für Verbraucher verfügbar ist und dass die Zahlung jeweils an Klarna zu erfolgen hat. Beim Kauf auf Rechnung mit Klarna bekommen Sie immer zuerst die Ware und Sie haben immer eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. Die vollständigen AGB zum Rechnungskauf finden Sie hier.

    Ratenkauf
    In Zusammenarbeit mit den Online-Diensteanbietern TeamBank (easyCredit) und Cashpresso bieten wir Ihnen die Möglichkeit des Ratenkaufs an. Voraussetzung ist eine erfolgreiche Adress- und Bonitätsprüfung. Für die Zahlungsabwicklung gelten – ergänzend zu unseren AGB – die AGB und die Datenschutzerklärung der jeweiligen Partner. Bitte beachten Sie zudem mögliche Einschränkungen des Ratenkaufangebots unserer Partner je Land Ihres Wohnsitzes. 

    1. Pflichten des Kunden

    Erwirbt der Kunde eine Abdruck-Box von smileunion und möchte diese nutzen, verpflichtet sich dieser, den Abdruck und die Fotos entsprechend der beigelegten Anleitung durchzuführen. Die Nichtbeachtung des Behandlungsplans durch den Kunden und der für die Zahnschienenbehandlung geltenden Anleitung kann unerwünschte Auswirkungen auf das Behandlungsergebnis haben. Der Kunde sucht in akuten medizinischen Notfällen (selbst oder fremdverschuldet) unverzüglich einen Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden auf.

    Der Kunde/Nutzer verpflichtet sich, nach Erhalt der Zahnschienen (engl. Aligner) bzw. ab Beginn der Behandlung in regelmäßigen Abständen, in der Regel alle vier Wochen, Fotos seiner Zähne anzufertigen und an die smileunion GmbH zu übermitteln.  

    1. Gewährleistung und Garantien

    Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Bei gebrauchten Waren gilt: Wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden. Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden

    • bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

    • bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist,

    • bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten),

    • im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart, oder

    • soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
     Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

    Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen per E-Mail unter: info@smileunion.de.

    1. Haftung

    Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

    • bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

    • bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,

    • bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder

    • soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

    Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten), durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen, ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

    Dem Kunden ist bekannt, dass es sich bei dem für ihn erstellen Behandlungsplan lediglich um eine unverbindliche Prognose zum Behandlungsergebnis handelt, das nicht garantiert werden kann. Der Erfolg einer Behandlung der Zahnfehlstellung ist neben der Befolgung des von smileunion erstellten Behandlungsplans durch den Kunden (siehe "Eignung") auch von nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig. smileunion haftet daher ausdrücklich nicht für den medizinischen und kosmetischen Erfolg und/oder Nutzen der Behandlung. Eine etwaige Haftung von smileunion nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche des Kunden beträgt ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn ein Jahr.

    1. Streitbeilegung
     Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
     Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet.

    AGB in Teilen erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.