Privacy beleid

Dit is een vertaalde versie van de "Privacybeleid". Voor de wettelijk bindende versie verwijzen wij u naar de originele Duitse versie.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

smileunion GmbH

Kröckelbergstraße 5

65193 Wiesbaden

info@smileunion.de

Bedankt voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1.Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Elke  keer dat u een website oproept, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) worden opgeslagen en het gesprek wordt gedocumenteerd.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Volgens Art. 6 alinea. 1 p. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten via een derde partij

In het kader van de verwerking namens ons levert een derde partij ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod, die worden gecompenseerd door een belangenafweging. Alle gegevens die in de loop van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online  winkel worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden op zijn servers verwerkt. De verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor  bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

2.Verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking, het contacteren en openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken, of om uw contactpersoon of het openen van een klantaccount te verwerken en zonder hun informatie kunt u de bestelling en/of het openen van de account niet voltooien, of het contactpersoon sturen. Welke gegevens  worden verzameld, kunt u zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 p. 1 lit. b DSGVO voor de contractafhandeling en verwerking van uw aanvragen. Na de volledige verwerking van het contract of na het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de wettelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een functie die voor dit doel in de klantaccount is voorzien.

3.Delen van gegevens

  Voor de uitvoering van het contract op grond van Art. 6 alinea. 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces kiest, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel aan de door ons gekozen betalingsdienstaanbieders of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder registreren. In dit verband is het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

  Gegevensoverdracht naar verladers

  Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzendprovider op basis van deze toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. een DSGVO, zodat de bezorger vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of de coördinatie van de levering.

  De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw gegevens die voor dit doel zijn verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

   

  DHL International GmbH

  Sträßchensweg 10

  53113

  Bonn

  Gegevensoverdracht naar inzamelingsbureaus

  Om het contract te kunnen uitvoeren in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan een opdrachtgevend incassobureau indien onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door het incassobureau geïncasseerd. Bovendien dient de openbaarmaking ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve inning of uitvoering van onze betalingsvordering in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

  4.E-mail-nieuwsbrief

  E-mailadvertenties met abonnement op de nieuwsbrief

  Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. een DSGVO.

  Uitschrijven voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is voorzien. Na het afmelden zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

  E-mailadvertenties zonder abonnement op de nieuwsbrief en uw recht om bezwaar te maken

  Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van artikel 7 (3) van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in de reclame voor onze klanten, die worden gecompenseerd door een belangenafweging.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde link in de reclame-e-e-mail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

  5.Gebruik van gegevens voor de verwerking van betalingen

  Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna betalingsdiensten

  Als u besluit gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna, vragen wij uw toestemming op grond van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. een DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland kunnen de in het privacybeleid van Klarna genoemde kredietagentschappen worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole.

  Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een gewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Dit kan ertoe leiden dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonlijke gegevens ook te allen tijde aan Klarna herroepen.

  Aankoop van een voorschot

  Bij de keuze van de betalingswijze "aankoop op afbetaling" en bij het verlenen van de daarvoor vereiste toestemming voor de gegevensbescherming op grond van artikel 3. 6 alinea. 1 p. 1 lit. een DSGVO, worden persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de transactie (artikel, factuurbedrag, vervaldatum, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, orderdatum en besteltijd) aan onze partner Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm doorgegeven ten behoeve van de verwerking van deze betaalmethode.

  Om de identiteit of de kredietwaardigheid van de klant te controleren, doet onze partner navraag en betrekt hij informatie van publiek toegankelijke databases en kredietagentschappen. De aanbieders waar informatie en, indien van toepassing, kredietwaardigheidsinformatie wordt verkregen op basis van wiskundig-statistische methoden, evenals verdere details over de verwerking van uw gegevens na doorgifte aan onze partner Klarna Bank AB (publ), verwijzen wij naar haar privacybeleid, dat u hier kunt vinden: https://www.klarna.com/de/datenschutz/

  De ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling wordt door onze partner Klarna Bank AB (publ) gebruikt voor een gewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U heeft de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact op te nemen met onze partner Klarna Bank AB (publ).

  De toestemming voor de gegevensoverdracht die in het kader van het bestelproces is gegeven, kan te allen tijde, ook zonder opgaaf van redenen, worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

  6.Cookies en webanalyse

   Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 alinea. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag is te vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en dat uindividueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de betreffende browsers vinden onder de volgende links:

   Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14

   Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

   Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

   Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

   Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

   Deze website maakt ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie als onderdeel van de toepassing van Google Analytics (zie hieronder), die het mogelijk maakt om uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website, die in het kader van een belangenafweging, in overeenstemming met Art, zwaarder wegen dan onze belangen. 6 alinea. 1 p. 1 lit. f DSGVO. De door de cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt ingekort door het activeren van de IP-anonimisering op deze website vóór de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

   Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging op grond van Art. 6 alinea. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Na afloop van het doel en het einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd.

   Google Double Click is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en wordt geëxploiteerd onder de wetgeving van Ierland, met zijn statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgedragen aan de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld op basis van de overeenkomsten tussen de VS en de Europese Commissie en Zwitserland.

   Via deze link kunt u het DoubleClick cookie deactiverenDaarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over het instellen van cookies en deze instellen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie of uitsluiting van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen. Indien u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

   Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

   Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van de website. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd onder Iers recht en dat is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in de regel niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na afloop van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

   Voor zover informatie wordt overgedragen aan de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

   U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

    

   Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

   Daarnaast maakt deze website gebruik van Google Signals. Dit is een uitbreidingsfunctie van Google Analytics die zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk maakt. Dit betekent dat als uw apparaten met internettoegang aan uw Google-account zijn gekoppeld, Google rapporten over het gebruiksgedrag (met name cross-device gebruikersnummers) kan maken, zelfs als u uw apparaat wijzigt. Hiervoor gebruikt Google gegevens in zoverre u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd.

   Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

   Wij verwerken in dit verband geen persoonlijke gegevens; wij ontvangen alleen statistieken die op basis van Google Signals worden gegenereerd.

   U kunt de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account te allen tijde uitschakelen en daarmee bezwaar maken tegen het verzamelen door Google Signals.

   7.Online marketing

   Google Ads Remarketing

   We gebruiken Google Ads om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website door Google een zogenaamde remarketingcookie geplaatst, die automatisch op basis van de door u bezochte pagina's en door middel van een pseudoniem cookie reclame op basis van interesses mogelijk maakt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, die in het kader van een belangenafweging volgens de kunst zwaarder wegen dan onze belangen. 6 alinea. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Na afloop van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

   De verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw web- en app-browsinggeschiedenis aan uw Google-account en het gebruik van informatie uit uw Google-account om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval zal Google, als ze bij Google zijn ingelogd tijdens het bezoek aan onze website, uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om lijsten van doelgroepen te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

   Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

   Voor zover informatie wordt overgedragen aan de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.

   Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield

   Via deze link kunt u de remarketingcookie deactiverenDaarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen maken. Google Maps

   Deze website maakt gebruik van Google Maps om geografische informatie visueel weer te geven. Google Maps is een dienst die wordt geleverd door Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd onder Iers recht die is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod en een goede bereikbaarheid van onze locaties, die in het kader van een belangenafweging volgens Art de overhand hebben. 6 alinea. 1 lit. f) DSGVO.

   Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door de bezoekers van de website, waartoe met name het IP-adres en de locatiegegevens kunnen behoren. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.

   Voor zover informatie wordt overgedragen aan de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

   Om de Google Maps service te deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen, moet u de Java Script functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts beperkt worden gebruikt.

   Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartenservice.

   De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen op grond van Art. 26 DSGVO, die u hier kunt bekijken.

        

   8.Social Media PlugIns

    Gebruik van social plugins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

    Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van sociale netwerken gebruikt.

    Wanneer u een pagina van onze website oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder direct naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u niet over een profiel beschikt of op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (eventueel in de VS) gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op een van de diensten, kunnen de providers het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Als u met de plugins communiceert, bijvoorbeeld door te klikken op de knop "Vind ik leuk" of "Delen", wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van de providers gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens Art zwaarder wegen dan onze belangen. 6 alinea. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

    Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en het instellen van opties in dit verband om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de aanbieders.

    https://www.facebook.com/policy.php

    https://twitter.com/privacy

    https://help.instagram.com/155833707900388

    https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

    Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct toewijzen aan uw profiel in de betreffende dienst, moet u zich uitloggen uit de betreffende dienst voordat u onze website bezoekt. U kunt ook het laden van de plugins met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijv. met de scriptblokkering "NoScript" (https://noscript.net/).

    Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Instagram

    Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden te verbeteren. Wij geven daar informatie over onze producten en lopende speciale promoties.

    Bij een bezoek aan onze online aanwezigheid in sociale media kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het plaatsen van advertenties binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden over het algemeen cookies op uw eindapparaat gebruikt. In deze cookies wordt het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen. Dit dient volgens Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Indien u door de desbetreffende exploitanten van het sociale-mediaplatform om toestemming (instemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld door middel van een selectievakje, is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking Art. 6 (1) lit. een DSGVO.

    Voor zover de bovengenoemde sociale-mediaplatforms hun hoofdkwartier in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbeschikking voor de VS uitgevaardigd. Dit gaat terug naar het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken.

    Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, evenals een contactoptie en uw rechten en het instellen van opties in dit verband om uw privacy te beschermen, in het bijzonder bezwaaropties (opt-out), verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de aanbieders die hieronder zijn gekoppeld. Als u in dit verband nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

    Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

    De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen op grond van Art. 26 DSGVO, die u hier kunt bekijken:

    https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

    Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

    Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

    Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out):

    Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

    Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

    Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

    9.Versturen van beoordelingsherinneringen per e-mail

     Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. een DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken als een herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken.

     Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

     10.Contactmogelijkheden en uw rechten

     Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

     • in overeenstemming met Art. 15 DSGVO het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is aangegeven;
     • in overeenstemming met Art. 16 DSGVO het recht om onverwijld de verbetering of aanvulling van de door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
     • in overeenstemming met Art. 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken, tenzij de verdere verwerking
     • - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
     • - om een wettelijke verplichting na te komen;
     • - om redenen van algemeen belang of
     • - voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen
     • is vereist;
     • in overeenstemming met Art. 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
     • - de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
     • - de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
     • - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
     • - u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 DSGVO;
     • in overeenstemming met Art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te vragen;
     • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van Art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende instantie van uw gewone verblijfplaats of werkplek of tot het hoofdkantoor van onze onderneming.

     Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals herroeping van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens in onze impressie.

     ********************************************************************

     Recht van bezwaar

     Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen te beschermen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

      

     Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

     Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verder

     verwerken voor dit doel. ********************************************************************

      

     Privacybeleid gemaakt met de Trusted Shops juridische tekstverwerker in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

     German version

     Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist:

     smileunion
     Kröckelbergstraße 5
     65193 Wiesbaden
     Deutschland
     info@smileunion.de

     Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Online-Shop. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.

     1. Zugriffsdaten und Hosting

     Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Aufruf einer Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. den Namen der angeforderten Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben Tage nach Ende Ihres Seitenbesuchs gelöscht.

      Hosting

     Die Dienste zum Hosting und zur Darstellung der Webseite werden teilweise durch unsere Dienstleister im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbracht. Soweit im Rahmen der vorliegenden Datenschutzerklärung nichts anderes erläutert wird, werden alle Zugriffsdaten sowie alle Daten, die in dafür vorgesehenen Formularen auf dieser Webseite erhoben werden, auf ihren Servern verarbeitet. Bei Fragen zu unseren Dienstleistern und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit.

     Unsere Dienstleister sitzen und/oder verwenden Server in den USA und in weiteren Ländern außerhalb der EU und des EWR. Für diese Länder liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 

     Unsere Dienstleister sitzen und/oder verwenden Server in folgenden Ländern, für die die Europäische Kommission durch Beschluss ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt hat: Kanada

     2. Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung und zur Kontaktaufnahme

     Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) freiwillig mitteilen. Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme benötigen und Sie ohne deren Angabe die Bestellung nicht abschließen, bzw. die Kontaktaufnahme nicht versenden können. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich.
     Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Weitere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu der Weitergabe an unsere Dienstleister zum Zwecke der Bestellungs-, Zahlungs- und Versandabwicklung, finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten dieser Datenschutzerklärung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf etwaiger steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

     3. Datenverarbeitung zum Zwecke der Versandabwicklung

     Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben wir Ihre Daten an den mit der Lieferung beauftragten Versanddienstleister weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist.

      Datenweitergabe an Versanddienstleister zum Zwecke der Versandankündigung

     Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, geben wir aufgrund dieser gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer an den ausgewählten Versanddienstleister weiter, damit dieser vor Zustellung zum Zwecke der Lieferungsankündigung bzw. -abstimmung Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann.
     Die Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebene Kontaktmöglichkeit oder direkt gegenüber dem Versanddienstleister unter im Folgenden aufgeführten Kontaktadresse widerrufen werden. Nach Widerruf löschen wir Ihre hierfür angegebenen Daten, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

     DHL Paket GmbH
     Sträßchensweg 10
     53113 Bonn
     Deutschland

     4. Datenverarbeitung zur Zahlungsabwicklung

     Bei der Abwicklung von Zahlungen in unserem Online-Shop arbeiten wir mit diesen Partnern zusammen: technische Dienstleister, Kreditinstitute, Zahlungsdienstleister.

     4.1 Datenverarbeitung zur Transaktionsabwicklung

     Je nach ausgewählter Zahlungsart geben wir die für die Abwicklung der Zahlungstransaktion notwendigen Daten an unsere technischen Dienstleister, die im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig sind, oder an die beauftragten Kreditinstitute oder an den ausgewählten Zahlungsdienstleister weiter, soweit dies zur Abwicklung der Zahlung erforderlich ist. Dies dient der Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Zum Teil erheben die Zahlungsdienstleister die für die Abwicklung der Zahlung erforderlichen Daten selbst, z.B. auf ihrer eigenen Webseite oder über eine technische Einbindung im Bestellprozess. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters.
     Bei Fragen zu unseren Partnern für die Zahlungsabwicklung und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit.

     4.2 Datenverarbeitung zum Zwecke der Betrugsprävention und der Optimierung unserer Zahlungsprozesse

     Gegebenenfalls geben wir unseren Dienstleistern weitere Daten, die sie zusammen mit den für die Abwicklung der Zahlung notwendigen Daten als unsere Auftragsverarbeiter zum Zwecke der Betrugsprävention und der Optimierung unserer Zahlungsprozesse (z.B. Rechnungsstellung, Abwicklung von angefochtenen Zahlungen, Unterstützung der Buchhaltung) verwenden. Dies dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an unserer Absicherung gegen Betrug bzw. an einem effizienten Zahlungsmanagement.

     4.3 Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Klarna Zahlungsdienstleistungen

     Klarna Pay now (Lastschrift), Klarna Pay later (Kauf auf Rechnung)
     Wenn Sie sich für die Zahlungsdienstleistungen der Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden (im Folgenden Klarna) entscheiden, bitten wir Sie um Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, dass wir die für die Abwicklung der Zahlung und eine Identitäts- und Bonitätsprüfung notwendigen Daten an Klarna übermitteln dürfen. In Deutschland können für die Identitäts- und Bonitätsprüfung die in der Datenschutzerklärung von Klarna genannten Wirtschaftsauskunfteien eingesetzt werden. Die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls verwendet Klarna für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit durch eine Nachricht an die in dieser Datenschutzerklärung genannten Kontaktmöglichkeit widerrufen. Dies kann zur Folge haben, dass wir Ihnen bestimmte Zahlungsoptionen nicht mehr anbieten können. Sie können Ihre Einwilligung zu dieser Verwendung der personenbezogenen Daten jederzeit auch gegenüber Klarna widerrufen.

     4.4 Ratenkauf

     Bei Auswahl der Zahlungsart „Ratenkauf“ sowie Erteilung der hierfür erforderlichen datenschutzrechtlichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO werden personenbezogene Daten (Vorname, Nachname, Adresse, Email, Telefonnummer, Geburtsdatum, IP-Adresse, Geschlecht) gemeinsam mit für die Transaktionsabwicklung erforderlichen Daten (Artikel, Rechnungsbetrag, Fälligkeiten, Gesamtbetrag, Rechnungsnummer, Steuern, Währung, Bestelldatum und Bestellzeitpunkt) zu Zwecken der Abwicklung dieser Zahlungsart an unseren Partner TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg, Deutschland übermittelt.
     Zur Überprüfung der Identität bzw. Bonität des Kunden führt unser Partner Abfragen und Auskünfte bei öffentlich zugänglichen Datenbanken sowie Kreditauskunfteien durch. Die Anbieter, bei denen Auskünfte und gegebenenfalls Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren eingeholt werden, sowie weitere Details zur Verarbeitung Ihrer Daten nach Übermittlung an unseren Partner TeamBank AG Nürnberg entnehmen Sie bitte dessen Datenschutzerklärung, die Sie hier finden: https://www.easycredit.de/datenschutz
     Die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls verwendet unser Partner TeamBank AG Nürnberg für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Sie haben die Möglichkeit, mittels Kontaktaufnahme an unseren Partner TeamBank AG Nürnberg ihren Standpunkt darzulegen und die Entscheidung anzufechten. Die im Bestellprozess durch Einwilligung erfolgte Zustimmung zur Datenweitergabe kann jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, uns gegenüber mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

     5. Werbung per E-Mail

     5.1 E-Mail-Newsletter mit Anmeldung

     Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen. Nach Abmeldung löschen wir Ihre E-Mail-Adresse aus der Empfängerliste, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

     5.2 Newsletterversand

     Der Newsletter wird gegebenenfalls auch durch unsere Dienstleister im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag versendet. Bei Fragen zu unseren Dienstleistern und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit.

     6. Cookies und weitere Technologien

      Allgemeine Informationen

     Um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten Technologien einschließlich sogenannter Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die automatisch auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies).
     Wir verwenden solche Technologien, die für die Nutzung bestimmter Funktionen unserer Webseite (z.B. Warenkorbfunktion) zwingend erforderlich sind. Durch diese Technologien werden IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite (z. B. Informationen zum Inhalt des Warenkorbs) erhoben und verarbeitet. Dies dient im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

     Zudem verwenden wir Technologien zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen, denen wir unterliegen (z.B. um Einwilligungen in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nachweisen zu können) sowie zu Webanalyse und Online-Marketing. Weitere Informationen hierzu einschließlich der jeweiligen Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten dieser Datenschutzerklärung.

     Die Cookie-Einstellungen für Ihren Browser finden Sie unter den folgenden Links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

     Soweit Sie in die Verwendung der Technologien gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen durch eine Nachricht an die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit.

     7. Einsatz von Cookies und anderen Technologien zu Webanalyse und Werbezwecken

     Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, verwenden wir auf unserer Webseite die nachfolgenden Cookies und andere Technologien von Drittanbietern. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes der jeweiligen Technologie durch uns werden die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten finden Sie in dem Abschnitt "Cookies und weitere Technologien". Weitere Informationen einschließlich der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit den einzelnen Anbietern finden Sie bei den einzelnen Technologien. Bei Fragen zu den Anbietern und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit.

     7.1 Einsatz von Google-Diensten

     Wir verwenden die nachfolgend dargestellten Technologien der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Die durch die Google Technologien automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission.  Sofern Ihre IP-Adresse über die Google Technologien erhoben wird, wird sie vor der Speicherung auf den Servern von Google durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Soweit bei den einzelnen Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer für die jeweilige Technologie geschlossenen Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Google finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google.

      Google Analytics

     Zum Zweck der Webseitenanalyse werden mit Google Analytics Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) automatisch erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Ihre IP-Adresse wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Google.

     Zum Zwecke der optimierten Vermarktung unserer Webseite haben wir die Datenfreigabeeinstellungen für "Google-Produkte und -Dienste" aktiviert. So kann Google auf die von Google Analytics erhobenen und verarbeiteten Daten zugreifen und anschließend zur Verbesserung der Google-Dienste verwenden. Die Datenfreigabe an Google im Rahmen dieser Datenfreigabeeinstellungen erfolgt auf Grundlage einer zusätzlichen Vereinbarung zwischen Verantwortlichen. Wir haben keinen Einfluss auf die anschließende Datenverarbeitung durch Google.

      Google Ads

     Zu Werbezwecken in den Google Suchergebnissen sowie auf den Webseiten Dritter wird bei Besuch unserer Webseite das sog. Google Remarketing Cookie gesetzt, das automatisch durch die Erhebung und Verarbeitung von Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) und mittels einer pseudonymen CookieID und auf Grundlage der von Ihnen besuchten Seiten eine interessenbasierte Werbung ermöglicht. Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie die Einstellung „personalisierte Werbung“ in Ihrem Google Konto aktiviert haben. Sind sie in diesem Fall während des Besuchs unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Ihre Daten zusammen mit Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und zu definieren.

     Zur Webseitenanalyse und Ereignisverfolgung messen wir über das Google Ads Conversion Tracking Ihr nachfolgendes Nutzungsverhalten, wenn Sie über eine Werbeanzeige von Google Ads auf unsere Website gelangt sind. Hierzu können Cookies eingesetzt und Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie z.B. Besuch einer Webseite oder Newsletteranmeldung) erfasst werden, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden.

      Google Maps

     Zur visuellen Darstellung von geographischen Informationen werden durch Google Maps Daten über Ihre Nutzung der Maps-Funktionen, insbesondere die IP-Adresse sowie Standortdaten, erhoben, an Google übermittelt und anschließend von Google verarbeitet. Wir haben keinen Einfluss auf diese anschließende Datenverarbeitung.

      Google reCAPTCHA

     Zum Zwecke des Schutzes vor Missbrauch unserer Web-Formulare sowie vor Spam durch automatisierte Software (sog. Bots) erhebt Google reCAPTCHA Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) und führt mittels eines sog. JavaScript sowie Cookies eine Analyse Ihrer Nutzung unserer Webseite durch. Daneben werden andere, durch Google Dienste in Ihrem Browser gespeicherte Cookies ausgewertet. Ein Auslesen oder Speichern von personenbezogenen Daten aus den Eingabefeldern des jeweiligen Formulars findet nicht statt.

      Google Fonts

     Zur einheitlichen Darstellung der Inhalte auf unserer Webseite werden durch den Script Code „Google Fonts“ Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen) erhoben, an Google übermittelt und anschließend von Google verarbeitet. Wir haben keinen Einfluss auf diese anschließende Datenverarbeitung.

      YouTube Video Plugin

     Zur Einbindung von Inhalten Dritter werden über das YouTube Video Plugin in dem von uns verwendeten erweiterten Datenschutzmodus Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen) erhoben, an Google übermittelt und anschließend von Google verarbeitet, nur wenn Sie ein Video abspielen.

     7.2 Einsatz von Facebook-Diensten

      Einsatz von Facebook Pixel

     Wir verwenden das Facebook Pixel im Rahmen der nachfolgend dargestellten Technologien der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“). Mit dem Facebook Pixel werden Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie z.B. Besuch einer Webseite oder Newsletteranmeldung) automatisch erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Im Rahmen des sog. erweiterten Datenabgleichs werden darüber hinaus Informationen zu Abgleichzwecken gehasht erhoben und gespeichert, mit denen Einzelpersonen identifiziert werden können (z.B. Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern). Hierzu wird bei Besuch unserer Webseite durch das Facebook Pixel automatisch ein Cookie gesetzt, das automatisch mittels einer pseudonymen CookieID eine Wiedererkennung Ihres Browsers beim Besuch anderer Webseiten ermöglicht. Facebook wird diese Informationen mit weiteren Daten aus Ihrem Facebook-Konto zusammenführen und benutzen, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen, insbesondere personalisierte und gruppenbasierte Werbung zu erbringen.
     Die durch die Facebook Technologien automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Sofern die Datenübermittlung in die USA in unsere Verantwortlichkeit fällt, stützt sich unsere Kooperation auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Facebook finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook.

      Facebook Analytics

     Im Rahmen von Facebook Analytics werden aus den mit dem Facebook Pixel erhobenen Daten über Ihre Nutzung unserer Webseite Statistiken über Besucheraktivitäten auf unserer Webseite erstellt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Facebook. Ihre Analyse dient der optimalen Darstellung und Vermarktung unserer Webseite.

      Facebook Ads

     Über Facebook Ads werben wir für diese Website auf Facebook sowie auf anderen Plattformen. Wir bestimmen die Parameter der jeweiligen Werbekampagne. Für die genaue Umsetzung, insbesondere die Entscheidung über die Platzierung der Anzeigen bei einzelnen Nutzern, ist Facebook verantwortlich. Soweit bei den einzelnen Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung der Daten und ihre Übermittlung an Facebook Ireland. Die anschließende Datenverarbeitung durch Facebook Ireland ist hiervon nicht erfasst.

     Auf Grundlage der über Facebook Pixel erstellten Statistiken über Besucheraktivitäten auf unserer Webseite betreiben wir über Facebook Custom Audience gruppenbasierte Werbung auf Facebook, indem wir die Merkmale der jeweiligen Zielgruppe bestimmen. Im Rahmen des zur Bestimmung der jeweiligen Zielgruppe stattfindenden erweiterten Datenabgleichs (s.o.) handelt Facebook als unser Auftragsverarbeiter.

     Auf Grundlage der vom Facebook Pixel gesetzten pseudonymen Cookie-ID und der erhobenen Daten über Ihr Nutzungsverhaltens auf unserer Webseite betreiben wir über Facebook Pixel Remarketing personalisierte Werbung.

     Über Facebook Pixel Conversions messen wir zur Webanalyse und Ereignisverfolgung Ihr nachfolgendes Nutzungsverhalten, wenn Sie über eine Werbeanzeige von Facebook Ads unsere Website gelangt sind. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Facebook.

     7.3 Sonstige Anbieter von Webanalyse- und Online-Marketing-Diensten

      Einsatz von AWIN zum Online-Marketing

     Über den Werbepartner AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Deutschland („AWIN“) vermarkten wir Platz für Anzeigen von Drittanbietern. Diese Anzeigen werden Ihnen an verschiedenen Stellen auf dieser Webseite angezeigt. Mittels Cookies kann AWIN den Ablauf der jeweiligen Bestellung nachverfolgen und insbesondere nachvollziehen, dass Sie die jeweilige Anzeige angeklickt und sodann das Produkt bestellt haben. Hierzu werden Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) erhoben, an AWIN übermittelt und von AWIN verarbeitet. Wir haben keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO.

     8. Social Media

      Unsere Onlinepräsenz auf Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Xing

     Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO gegenüber dem jeweiligen Social Media Betreiber erteilt haben, werden bei Besuch unserer Onlinepräsenzen auf den in der oben genannten sozialen Medien Ihre Daten für Marktforschungs- und Werbezwecke automatisch erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Diese können verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich Ihren Interessen entsprechen. Hierzu werden im Regelfall Cookies eingesetzt. Die detaillierten Informationen zur Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den jeweiligen Social Media Betreiber sowie eine Kontaktmöglichkeit und Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, entnehmen Sie bitte den unten verlinkten Datenschutzhinweisen der Anbieter. Sollten Sie diesbezüglich dennoch Hilfe benötigen, können Sie sich an uns wenden.

     Facebook ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“) Die durch Facebook Ireland automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Facebook werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission.  Die Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Facebook Fanpage erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitere Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier.

     Instagram ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“) Die durch Facebook Ireland automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Instagram werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission.  Die Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Instagram Fanpage erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitere Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier.

     YouTube ist ein Angebot der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Die von Google automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf YouTube werden in der Regel an einen Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 

     LinkedIn ist ein Angebot der LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“). Die von LinkedIn automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf LinkedIn werden in der Regel an einen Server der LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 

     Xing ist ein Angebot der New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

     9. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte

     Als Betroffener haben Sie folgende Rechte:

     • gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
     • gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
     • gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung
      • zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
      • zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;
      • aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
      • zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
     • gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
      • die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;
      • die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;
      • wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
      • Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
     • gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
     • gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

     Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Einschränkung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum.

     Widerspruchsrecht

     Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, können Sie dieses Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu.

     Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

     Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten.