Hoe en door wie worden mijn heldere gebitsbakken ontworpen en geproduceerd?

De planning van de orthodontische behandeling, ook om esthetische redenen en in de voorste regio, is een medische dienst en mag alleen worden uitgevoerd door gediplomeerde artsen. Alleen zij beschikken over de nodige expertise en ervaring. Bij de keuze van een aanbieder van transparante tandheelkundige spalken moet u er daarom goed op letten dat de behandeling niet door bijvoorbeeld tandtechnici wordt uitgevoerd.

Getrainde tandtechnici nemen andere processtappen over op weg naar de afgewerkte tandheelkundige spalken. Ze digitaliseren de tandafdrukken en bereiden deze voor op de planning van de arts. De behandelende arts maakt vervolgens een zogenaamde digitale opstelling met een optimale positie van het gebit en berekent verschillende tussenstappen die voor de patiënt geïndividualiseerd zijn. Deze stappen bepalen de momenten waarop de patiënt zijn of haar spalken later zal veranderen. In de regel is dit om de twee weken.

De heldere beugels worden vervolgens gefabriceerd en afgewerkt in een tandtechnisch laboratorium met behulp van het 3D-printproces. Meestal is er een reeks van opeenvolgende heldere beugels nodig om de gewenste positie te bereiken.
Vorige De volgende