Hoe lang duurt de behandeling met transparante tandplaten?

De duur van de behandeling varieert van geval tot geval en kan daarom niet over de hele linie worden bepaald. In totaal wordt elke spalk twee weken gedragen. Essentieel is echter de dagelijkse draagtijd van de tandheelkundige spalken - de grootste factor voor succes of falen van de behandeling. In tegenstelling tot vaste beugels wordt het succes van de behandeling met uitneembare beugels fundamenteel bepaald door de patiënt. Als de medewerking van de patiënt goed is en de draagtijd van 20-22 uur per dag in acht wordt genomen, kan de geschatte behandelingstijd meestal worden gehaald. Gemiddeld varieert de duur van de behandeling van 4 tot 10 maanden.

Naast de draagtijd zijn er echter ook factoren die noch de behandelaar, noch de patiënt kan beïnvloeden. Zo bewegen tanden met een groot worteloppervlak langzamer dan tanden met een kleiner worteloppervlak. Dit is dus een aangeboren beïnvloedende factor.
Vorige De volgende