Hoe worden de onzichtbare tandheelkundige spalken gemaakt?

Nadat de tandafdrukken in het laboratorium zijn ontvangen, worden ze met een zeer fijne pleister gegoten, die na een tijdje wordt verwijderd. Het gipsmodel wordt vervolgens met behulp van een 3D-scanner gedigitaliseerd tot een virtueel driedimensionaal model met behulp van de nieuwste technologie. Deze 3D-scan van een gipsmodel is uiteindelijk vergelijkbaar met de 3D-scan van de mondholte van de patiënt, die direct in het kantoor van de tandarts kan worden uitgevoerd.

De digitale modellen van de boven- en onderkaak die nu zijn gemaakt, worden nu met behulp van speciale software geanalyseerd, verwerkt en gecontroleerd. Dit proces wordt uiteraard uitgevoerd door een arts. Hij let vooral op het doelmodel, dat de tandpositie laat zien wanneer de spalkbehandeling met succes is afgerond. Met behulp van een nieuw ontwikkelde  tandheelkundige software worden vervolgens de individuele tandbewegingen berekend die later in cycli van twee weken moeten worden bereikt. Deze worden opnieuw gecontroleerd door een arts.

Het resultaat resulteert in een individueel behandelplan. Als de klant akkoord gaat met het beoogde resultaat, kunnen de tandheelkundige spalken nu in het laboratorium met behulp van 3D-printingworden geproduceerd.
Vorige De volgende