Waarom heeft de tandarts naast de afdrukken ook foto's van de verkeerde houding nodig?

Tandafdrukken laten al een zeer nauwkeurig beeld zien van een tandpositie of een verkeerde uitlijning. Andere belangrijke factoren spelen echter een rol bij de planning van de tandbewegingen die moeten worden uitgevoerd voor een perfecte lach. Deze omvatten de hoogte van het tandvlees (gingivallijn), de parodontale conditie van de tanden en de glimlachlijn.

Als er bijvoorbeeld tandsteen achter de mandibulaire voorste tanden zit - waar het zich door de speekselklier bijzonder vaak vestigt - is het ook niet mogelijk om een precieze indruk te maken, wat een negatieve invloed zou hebben op het behandelingsresultaat.

De foto's dienen daarom als controle en ondersteuning bij de planning van de behandeling. De foto's zijn een essentiële factor in de orthodontische planning, die niet moet worden afgeschaft.

Vorige De volgende